Kabelové a hadicové navíjecí bubny

V průmyslu jsou často realizovány aplikace, kde je nutné k pohyblivému zařízení přivést energie, jako například elektrické napájení, vodu nebo tlaková média často i na velmi dlouhé vzdálenosti. Pro tyto aplikace navrhujeme a dodáváme kabelové a hadicové navíjecí bubny.

Naše zařízení je velmi citlivé na přesné měření a řízení tahové síly působící na kabel nebo hadici, aby docházelo k jejímu přesnému odvíjení a přitom nedošlo ke zvýšené tahové síle nad povolenou hranici a tím k jejímu poškození.

Nabízíme řešení navíjecích bubnů, které zahrnuje unikátní spolehlivé odměřování napnutí kabelů a hadic spolehlivé za každého počasí, se zpětnou vazbou do řídící jednotky.

Zkušenosti máme například s návrhem bunu pro vysokonapěťový kabel o délce posuvu 1 km.